Komendy Policji

"komenda marzeń"

W konkursie na opracowanie jednolitego standardu dla policyjnych komend i komisariatów zorganizowanym przez MSW we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich zwyciężył projekt RWSL. Zgodnie z wytycznymi projektowymi pracowni architektonicznej w latach 2013-2015 wybudowane zostaną nowe obiekty policyjne oraz remontowane będą istniejące komendy i komisariaty. architekt łódź, architekci łódź, architekt warszawa, projektowanie łódź