Kompleksowość

Stopień skomplikowania wielobranżowych przedsięwzięć pilotowanych przez RWSL nie byłby możliwy bez grup roboczych złożonych z inżynierów, konstruktorów i konsultantów branżowych. Współpraca projektowa i sumaryczne doświadczenie zespołów pozwala w sposób kompleksowy dostarczać rozwiązania architektoniczne dla biznesu.